Journalistfondens styrelse

Foto: Kristian Pohl

Journalistfondens för vidareutbildning styrelse mandatperioden 1/1 2021 – 31/12 2023:

Ordförande: Justitieråd Agneta Bäcklund, Stockholm
Vice ordförande: Professor Henrik Örnebring, Karlstad

Journalistfondens styrelse.
Foto: Nina Hjelmgren

Journalistfondens styrelse 2021.
Foto: Nina Hjelmgren

Ordinarie ledamöter:
Ola Gäverth, Årsta (Journalistförbundet)
Jonas Kanje, Rydebäck (Tidningsutgivarna)
Felicia Ferreira, Uppsala (Pressinstitutet*)
Anna Gullberg, Falun (Publicistklubben)

Suppleanter:
Ragna Fahlander, Falun, (Journalistförbundet)
Jonas Morian, Stockholm (Tidningsutgivarna)
Cecilia Berg, Stockholm (Pressinstitutet*)
Nils Hanson, Stockholm (Publicistklubben)

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.

REVISION
Journalistfondens för vidareutbildning revisorer mandatperioden 1/1 2021 – 31/12 2023:

Revisorer:
Revisor Mariette Leopoldson, Grant Thornton revisionsbyrå, Stockholm
Sven Rydén, Hässelby (Journalistförbundet)

Revisorssuppleanter:
Revisor Mikael Östblom, Grant Thornton revisionsbyrå, Stockholm
Robert Jonsson, Norrtelje (Tidningsutgivarna)

För ytterligare upplysningar, kontakta Nina Hjelmgren, sekreterare i Journalistfonden.


Domare i HD ordförande

Agneta Bäcklund
Foto: Micke Lundström

Agneta Bäcklund är ordförande för Journalistfonden sedan 1 januari 2021, vald av de fyra ordinarie ledamöterna i styrelsen.

Det ställs stora krav på ordförande som enligt stadgarna ”bör vara en person, som gjort eller gör en betydande insats i svenskt samhällsliv och är känd för oväld och vidsyn”. Agneta har varit ledamot av Högsta Domstolen sedan 2010 och innan dess bl a departementsråd på Justitiedepartementet. Journalistfonden är i trygga händer!

Vad var det som lockade dig att tacka ja när du blev tillfrågad om att bli ordförande för Journalistfonden?
Jag har tidigare haft förmånen att medverka i dåvarande Pressens Opinionsnämnds arbete och jag uppskattade att få en inblick i journalistens arbetssätt och utmaningar. Jag ser också ordförandeskapet i Journalistfonden som en möjlighet att fortsätta att hålla kontakten med branschen och de diskussioner som förs där. Journalisten och juristen har mycket gemensamt, vi arbetar ofta med samma frågeställningar men från olika utgångspunkter. Jag tycker också att fondens verksamhet, att stödja kunskapsutveckling i branschen, är mycket viktig.

Berätta hur du ser din roll?
Jag utgår från att jag, tillsammans med fondens sekreterare, ska hålla ordning på papper och skapa struktur i beslutsfattandet. Men jag hoppas också att jag ska kunna vara med och påverka inriktningen på fondens verksamhet och vilka frågor som prioriteras.

Ingen i styrelsen har arvode, inte heller ordförande. Belöningen är en god middag varje vår, förutom i pandemintider. Du tvekade aldrig?
Nej.

Du är utsedd för tre år (i sänder). Vad ser du fram emot?
Jag ser fram emot de diskussioner som jag utgår från kommer att föras vid mötena. Min erfarenhet säger mig att det kommer att vara spännande och konstruktiva samtal.


Om Agneta Bäcklund:


  • Ledamot av Högsta domstolen sedan 2010
  • Juris kandidatexamen 1985 vid Stockholms universitet
  • Tingstjänstgöring 1985-1988 vid Norrköpings tingsrätt
  • Assessor i Svea hovrätt 1994
  • Tjänstgöring i Justitiedepartementet: rättssakkunnig 1994-1998, kansliråd 1998-2000, ämnesråd 2000-2002, departementsråd och chef för Åklagarenheten 2002-2003, departementsråd och chef för Straffrättsenheten 2003–2005, rättschef 2005-2010
(källa: domstol.se)Tipsa någon om den här sidan: