Journalistfondens styrelse

Foto: Kristian Pohl

Journalistfondens för vidareutbildning styrelse mandatperioden 1/1 2021 – 31/12 2023:

Ordförande: Justitieråd Agneta Bäcklund, Stockholm
Vice ordförande: Professor Henrik Örnebring, Karlstad

Ordinarie ledamöter:
Ola Gäverth, Årsta (Journalistförbundet)
Fredrik Karén, Saltsjö Boo (Tidningsutgivarna)
Felicia Ferreira, Uppsala (Pressinstitutet*)
Anna Gullberg, Falun (Publicistklubben)

Suppleanter:
Ragna Fahlander, Falun, (Journalistförbundet)
Tobias Lindberg, Stockholm (Tidningsutgivarna)
Cecilia Berg, Stockholm (Pressinstitutet*)
Lisa Grenfors, Stockholm (Publicistklubben)

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.

REVISION
Journalistfondens för vidareutbildning revisorer mandatperioden 1/1 2021 – 31/12 2023:

Revisorer:
Revisor Mariette Leopoldson, Grant Thornton revisionsbyrå, Stockholm
Sven Rydén, Hässelby (Journalistförbundet)

Revisorssuppleanter:
Revisor Mikael Östblom, Grant Thornton revisionsbyrå, Stockholm
Robert Jonsson, Norrtelje (Tidningsutgivarna)

För ytterligare upplysningar, kontakta Nina Hjelmgren, sekreterare i Journalistfonden.


Tipsa någon om den här sidan: