2001


Tio stipendier för deltagande i kursen
Rapportera om forskning 19–23 november 2001


Journalistfonden för vidareutbildning utsåg vid sammanträde i Stockholm 28 augusti tio stipendiater som gavs möjlighet att delta i kursen Rapportera om forskning. 33 journalister hade ansökt om stipendierna.
Utbildningen arrangeras av Pressinstitutet på Journalistfondens uppdrag.

Följande erhöll stipendium:
Kerstin Eriksson, Västerbottens Kuriren, Umeå
Anne Grönlund, Kårmedia, Umeå
Susanne Holmlund, Sundsvalls Tidning, Sundsvall
Lena Köster Bergman, Upsala Nya Tidning, Österbybruk
Karin Lindgren, Länstidningen Södertälje, Stockholm
Per Olof Lindström, Tidningarnas Telegrambyrå (TT), Stockholm
Pernilla Strid, Miljöaktuellt, Stockholm
Erik Tjernström, Sveriges Television, Malmö
Jenny Wickberg, Skånska Dagbladet, Lund
Karin Margareta Wickström,SR, Saltsjö Boo


Stipendier för vidareutbildning
enligt personlig studieplan 2001


Journalistfonden för vidareutbildning utsåg vid sammanträde i Stockholm 27 mars 14 stipendiater som alla tilldelades stipendium för vidareutbildning enligt personlig studieplan. 76 journalister hade skickat in ansökningar.

Följande yrkesverksamma journalister erhöll stipendium:

Kicki Bengtsson Ahlm, SVT Nyheter, Stockholm
24 000 kr för studier i arabiska i Kairo.

David Dahmén, frilans, Täby
10 000 kr för utbildning i digital bildhantering och scannerteknik.

Sofia Edvardsson, Falukuriren, Falun
20 000 kr för en månads vistelse på The Center for Public Integrity Washington DC för att studera hur undersökande journalistik kan presenteras på webben

Eskil Fagerström, frilans, Lund
8 000 kr för 5 poängs-kurs "mansforskning".

Josefine Holgersson, Sveriges Radio Gävleborg P4, Uppsala
5 000 kr för studier i u-landskunskap vid Uppsala universitet ht 2001.

Ghita Hulden, TV4.se, Stockholm
25 000 kr för sex veckors studier i arabiska vid The Arabic Language Institute i Fez (Marocko).

Catarina Lilliehöök, frilans, Stockholm
20 000 kr för studier i kinesiska i Peking.

Bo Lindwall, TV 4, Nyheterna, Stockholm
20 000 kr för studier i kinesiska i Peking.

Lennart Lund, Dagens Arbete, Stockholm
40 000 kr för delstudier i planerad doktorsavhandling om retorik och journalistik i dagspress.

Kristin Olson, frilans, Stockholm
20 000 kr för studier i katastrofbistånd vid Uppsala universitet samt praktik.

Anders R Olsson, frilans, Hässelby
35 000 kr för studier av yttrandefriheten på Internet och eventuella lösningar av betydelse för svensk rätt och svensk demokrati.

Lasse Sjöberg, Karlskoga Tidning, Karlskoga
20 000 kr för studieresa till tyska bilfabriker och testanläggningar för att bredda och fördjupa de kunskaper som behövs för biltester i tidningar.

Jan Söderström, Aktuellt i politiken, Stockholm
20 000 kr för finansiering av deltagande i Europäisches Journalisten Fellowship, EJF i Berlin.

Per Turesson, Arbetarskydd, Helsingborg
5 000 kr för deltagande i kurs i arbetsmiljörätt vid högskolan i Kristianstad.


2001 års stipendier
för forskning i journalistik


Journalistfonden för vidareutbildning tilldelade Liselott Englund och Lennart Lund stipendium för forskning i journalistik 2001 vid sitt sammanträde i Stockholm den 28 augusti. Stipendiesumman är 100 000 kr respektive 60 000 kronor. Summan för Lennart Lund reducerades eftersom han i våras beviljades 40 000 kr i stipendium enligt personlig studieplan.
Elva personer hade sökt de bägge utlysta stipendierna.

Liselott Englund, 37 år, är doktorand vid Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) och är också verksam vid avdelningen för statsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon är tjänstledig från sitt arbete vid Sveriges Radios Vetenskapsredaktion i Uppsala.
Stipendiet tänker Liselott Englund att använda för att arbeta med sin avhandling ”Kris- och katastrofjournalistik. En studie av villkor, genomförande och konsekvenser.”

Lennart Lund, 50 år, är doktorand vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet (JMK). Han är under hösten tjänstledig från sin reportertjänst på Dagens Arbete.
Lennart Lund ska använda stipendiet för arbete med avhandlingen ”Från sak till person. En studie av politisk retorik och journalistik i dagspress.”


Tolv stipendier för vidareutbildning i franska
i Paris 21 maj – 2 juni 2001


Journalistfonden för vidareutbildning utsåg vid sammanträde i Stockholm den 27 mars tolv stipendiater som alla tilldelades stipendium för vidareutbildning i franska. 25 journalister hade ansökt om stipendierna.
Utbildningen arrangeras av Fojo på Journalistfondens uppdrag.

Följande erhöll stipendium:
Josephine Andersson, Göteborgs-Posten, Mölndal
Sara Arvidsson, A-ekonomi, Sveriges Television, Stockholm
Maria Davidsson, TT (Tidningarnas Telegrambyrå), Stockholm
Leo Gullbring, frilans, Lund
Bitte Hammargren, Svenska Dagbladet, Stockholm
Saam Kapadia, SVT, Nyheter och fakta, Stockholm
Christina Neiglick, Elle a la carte, Stockholm
Pia Nordström Okner, Expressen, Stockholm
Bo Pettersson, frilans, Stockholm
Katarina Schulz Plaszczyk, Ekot, Sveriges Radio, Stockholm
Ann-Christin Sjölander Holland, Kommunalarbetaren, Stockholm
Birgitta Wallin, Tidskriften Karavan, Stockholm


Namn markerat med asterisk (*) är reserv.


Tipsa någon om den här sidan: