2003


Tio stipendiater för deltagande i kursen
”Ryssland – Rasputin till Putin” 3–11 oktober
i St Petersburg och Moskva


Journalistfonden för vidareutbildningen utsåg vid sammanträde i Stockholm 27 augusti tio stipendiater som tilldelades stipendium för deltagande i kursen ”Ryssland – Rasputin till Putin”.
59 journalister hade ansökt om stipendierna. Utbildningen arrangeras av Pressinstitutet på Journalistfondens uppdrag:

Följande erhöll stipendium:
Sylvia Asklöf, Barometern-OT, Kalmar
Sigrid Flensburg, Sveriges Radio, Luleå
Erica Hedin, frilans, Göteborg
Rolf Jakobsson, Västerbottens Folkblad, Umeå
Pär Jonsson, Ljusdals-Posten, Ljusdal
Knut-Göran Källberg, Expressen, Stockholm
Anders Lif, Vestmanlands Läns Tidning, Västerås
Börge Nilsson, frilans, Arvika
Mathias Ståhle, Eskilstuna-Kuriren, Eskilstuna
Ewa Tures, TT, Stockholm


2003 års stipendium för forskning i journalistik

Journalistfonden för vidareutbildning tilldelade nedanstående personer stipendium för forskning i journalistik 2003 vid sitt sammanträde i Stockholm 19 mars.
Stipendiesumman är 70 000 kronor.
Sju personer hade sökt stipendier.

Anna Levin, 29 år, studerar vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) i Göteborg. Hon arbetar med en avhandling om vilken roll reporterns individuella erfarenheter och kunskaper spelar för bilden han/hon ger i nyhetsmedier. Stipendiet ska användas för att utveckla och genomföra de nödvändiga djupintervjuerna.

Annika Nilsson, 44 år, studerar vid Institutionen för tema vid Linköpings universitet. Hon forskar kring samspelet mellan politik och vetenskap främst på miljöområdet. Stipendiet ska användas för att finansiera inledande litteraturgenomgångar.

Thomas Petersson, 37 år, studerar vid institutionen Journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. Han arbetar med en avhandling med namnet "Världen som nöjesfält - en studie av svensk resejournalistik”. Stipendiet ska han använda för att genomföra en innehållsanalys av svensk resejournalistik med fokus på hur främmande kulturer framställs inom denna journalistiska genre.


15 stipendiater för deltagande i kursen "Euro eller kronor?"
22-25 april i Stockholm och Frankfurt


Journalistfonden för vidareutbildningen utsåg vid sammanträde i Stockholm 19 mars 15 stipendiater som tilldelades stipendium för deltagande i kursen ”Euro eller kronor?”.
80 journalister hade ansökt om stipendierna.
Utbildningen arrangeras av Pressinstitutet på Journalistfondens uppdrag.

Följande erhöll stipendium:

Helene Claesson, Vestmanlands Läns Tidning
Christina Falkengård*, frilans, Stockholm
Katarina Höj, Sveriges Radio, Nya Medier
Karin Johansson, Sydsvenska Dagbladet
Gösta Lempert, Sveriges Radio, samhällsred, P1
Heléne Nyman, Sveriges Television, Nyheter och Fakta/Lilla Aktuellt
Jessica Ritzén, Aftonbladet, samhällsredaktionen
Maria Sköld, Göteborgs-Posten, ekonomi- och politikredaktionen
Cecilia Strömberg, Sveriges Radio, Ekot
Josefine Holgersson, Sveriges Television, Västerbottensnytt
Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio, Sisuradio
Linda Kakuli, Sveriges Television, Nyheter och Fakta
Lennart Kolmodin, Helsingborgs Dagblad
Per Lorentz, Upsala Nya Tidning
Roland Tidström, Västerbottens-Kuriren


Stipendier för vidareutbildning
enligt personlig studieplan 2003


Journalistfonden för vidareutbildning utsåg vid sammanträde i Stockholm 19 mars 17 stipendiater som tilldelades stipendium för vidareutbildning enligt personlig studieplan. 86 journalister hade skickat in ansökningar.

Följande yrkesverksamma journalister erhöll stipendium:

Katarina Arvidson, frilans, Göteborg
24 000 kr för redaktionsarbete på Daily Star i Beirut.

Annika Danielson, frilans, Stockholm
34 000 kr för studier i kineskiska i Kanton i Kina.

Nils Hanson, TV4 Göteborg
19 000 kr för deltagande i IRE:s seminarium för färdigställande av ”Grävarens handbok” .

Katarina Hedström, Sveriges Radio Gotland
5 000 kr för högskolekursen "Manus och produktion”, fördjupning.

Ingela Hofsten, frilans, Sundsvall
11 000 kr för studier av svensk folkmusikhistoria.

Martin Jönsson, TV4 Göteborg
21 000 kr för studier av mailövervakningssystemet Echelon.

Annika Karlbom, Hallands Nyheter
5 000 kr för studier i krishantering, 5 poäng, vid Karlstads universitet.

Kalle Kniivilä, Sydsvenska Dagbladet
21 000 kr för intensivkurs i arabiska i Damaskus.

Margaretha Levander, frilans, Stockholm
10 000 kr för studier i affärsjuridik, 10 poäng.

Per Lindbladh, Smålandsposten
21 000 kr för att studera journalistik och ekonomi i amerikanska Mellanvästern.

Karin Lindell, Pressens Tidning, Stockholm
29 000 kr för studieresor för fördjupad kunskap om press- och yttrandefrihetsorganisationers arbete.

Anneli Lundmark, frilans, Kiruna
17 000 kr för webbredaktörskurs.

Fredrik Quistbergh, frilans, Hägersten
15 000 kr för kurs på Radio For Peace International och the Institute of Progressive Communications "Peace Journalism and Progressive Media Through Radio Course".

Joanna Rose, Forskning & Framsteg
25 000 kr för studier i kosmologi.

Annika Östman, Radio Gotland
38 000 kr för att studera swahili i Tanzania.

Suzanne Schönström, frilans, Stockholm
20 000 kr för specialisering inom hälsoområdet i Kina.

Mats Öman, Hallands Nyheter
8 000 kr för vistelse på Lloyds Lists redaktion.

Namn markerat med asterisk (*) är reserv.


Tipsa någon om den här sidan: