Ansökningar

Foto: Kristian Pohl

Motiveringarna i slutet skriver du av säkerhetsskäl lämpligen i ett ordbehandlingsprogram och klistrar in genom kommandona "Redigera/Kopiera" och "Redigera/Klistra in". På detta sätt har du kvar din text om något går galet när din ansökan mejlas.
Så snart du sparar ner din ansökan skickas ett mejl till dig med bekräftelse och kopia på din text.
Om du inte har fått något bekräftelsemejl inom ett par timmar bör du kontakta Journalistfonden. Men kolla först så det inte hamnat i mappen för spam eller i papperskorgen.

Rödmarkerade fält är obligatoriska fält.
Du kan hålla musen över dessa symboler för att få mer information om vad du skall skriva.


Välj vilket stipendium du söker: