AI - en journalistisk utmaning

Bild: Nina Hjelmgren (Microsoft large creator & mix collage)

Utvecklingen inom AI går i rekordfart. Hur förändrar AI hur vi arbetar med journalistiken? Kursen ger stipendiaterna kunskaper i hur AI, artificiell intelligens, passar in i dagens informationssamhälle. Och hur AI kan användas i det journalistiska/redaktionella arbetet.

KURSINNEHÅLL

  • Historisk överblick över hur artificiell intelligens har utvecklats sedan dess formativa år och fram till idag.
  • Kritiska perspektiv på artificiell intelligens och dess utveckling.
  • Möjligheter och risker med artificiell intelligens inom de närmsta kommande decennierna.
  • Etiska aspekter relaterade till artificiell intelligens idag och i framtiden.
  • Hur AI förändrar hur vi arbetar med journalistik och hur AI i praktiken ser ut på en redaktion.
  • Blir vi bättre journalister?

KURSLEDARE:
Anders Hedman, universitetslektor vid medieteknik &interaktionsdesign vid KTH som skräddarsyr sin kurs Artificiell intelligens i samhället för Journalistfonden.
- Viktigt för journalister att kunna se igenom hur entreprenörer tänker/fungerar.
- Man kan vara expert på AI men inte förstå vad AI är.

FÖRELÄSARE, förutom Anders Hedman
Rune Ytreberg, datajournalist och redaktör vid Mediehuset i Tromsö.
”AI kommer betyda allt. Det är i färd med att förändra hur vi jobbar med journalistik”,
” Vi kan jobba så extremt mycket mer träffsäkert med AI, om vi använder det rätt. Men om vi överlåter utvecklingen av AI till de stora techjättarna, så kommer journalistiken bli överkörd. Det är ett stort problem att vi inte vet hur algoritmerna som görs av de stora företagen är sammansatta. Därför är det extremt viktigt att medierna går samman nu och skapar egna språkmodeller som vi vet hur de fungerar. ” Ur Medier & demokrati-podden.

Madelaine Levy är tidigare biträdande kulturchef på SvD, men arbetar numera med fullt fokus på redaktionell utveckling och innovation. Hon ligger bland annat bakom artikelserien "AI lyssnar på poddar" och nominerades till Stora journalistpriset som Årets förnyare 2023.
Kan AI bli en "kollega" på en nyhetsredaktion? Och vad kan i så fall AI utföra, eller till och med tillföra, i det redaktionella arbetet? SvD har börjat prova sig fram, och Madelaine Levy berättar om såväl framsteg – som när det verkligen inte funkade.

Agnes Stenbom, chef för inkluderingslabbet IN/LAB på Schibsted, samt industridoktorand inom AI och journalistik på KTH (Indek). Hon driver även branschnätverket Nordic AI Journalism, som samlar cirka 400 personer från olika nordiska medieorganisationer för gemensam kompetensutveckling. Hon har tidigare lett Schibsteds arbete med ansvarsfull AI-utveckling och riskhantering.

Ett par frågor Agnes Stenbom reflekterar över är:
1) Hur tar vi AI transparens från ideal till praktik i svenska medier? Hur ger vi konsumenterna förutsättningar att förstå och lita på AI-genererat material i redaktionella medier?
2) Hur säkerställer vi mänsklig kontroll när AI integreras i olika former av kunskapsarbete på redaktionen?

När: 11-15 November 2024
Var: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm

I stipendiet ingår kursavgifter, resa, hotell, frukost, lunch och en middag.

Sista ansökningsdag är 6 augusti 2024.

Ansök till AI - en journalistisk utmaning här


Tipsa någon om den här sidan: