Andreas Mattsson

Andreas Mattsson, Lunds och Helsingfors universitet, har fått 75 000:- för fortsatt forskning kring svensk journalistik som bistånd.

Andreas Mattsson
Foto: Johan Persson/Lunds universitet

Han skriver:

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka hur svenska journalister sedan 1990-talet har arbetat med att exportera svensk journalistik till utvecklingsländer med utgångspunkt från projekt som genomförts i Vietnam. I en tidigare studie Att fortbilda journalister i Vietnam har jag analyserat i vilken utsträckning det svenska mediebiståndet har använts för att utveckla journalistiken i Vietnam i en mer demokratisk riktning, och på vilka sätt biståndet inte lyckats med sina målsättningar. Syftet med detta uppföljande projekt är att färdigställa min sammanläggningsavhandling vid Helsingfors universitet, samt ta fram ett underlag för en populärvetenskaplig framställning av avhandlingen i bokform.

Bakgrund
Under 1990-talet genomförde Sida två större biståndsinsatser för utveckling av journalistiken i Vietnam. Det ena gick ut på att fortbilda radiojournalister vid det nationella radionätverket Voice of Vietnam i radiojournalistik genom att presentera och dela med sig av erfarenheter från Sveriges Radio, samt utvecklingen av P4-stationer runt om i Sverige. I det andra projektet, som genomfördes av Fojo Media Institute, numera en del av Linnéuniversitetet, fortbildades journalister från hela Vietnam i dels temabaserade kurser som gick ut på att fortbilda reportrar i till exempel grävande journalistik och näringslivsbevakning, och dels i redaktionell utveckling där man fortbildade medarbetare vid vissa redaktioner. I både fallet med Sveriges Radio och Fojo, var fortbildarna svenska journalister, och i viss mån radiotekniker, med lång erfarenhet av att ha att arbetat inom svensk public service eller inom den svenska dagstidningsbranschen.

Forskning om mediebistånd innebär kritiska studier av framväxten av journalistiska professioner, journalistkultur och journalistikideologi. Erfarenheterna från de förhållandevis väldokumenterade Sidaprojekten innebär en unik möjlighet att kritiskt analysera hur journalistiken, och journalistkåren, har påverkats i mottagarländerna (i det här fallet Vietnam), samt i vilken utsträckning svensk journalistik, med utvalda arbetsmetoder och ideal, har exporterats till andra mediesystem.

Forskningen sker förutom vid Lunds universitet även vid Helsingfors universitet.


Tipsa någon om den här sidan: