Det splittrade Europa
- ansökningstiden passerad

Kursledare: Rolf Fredriksson

Studieresa till Polen och Ungern 6-11 november 2022


Det finns länder inom EU som undergräver rättsstatens principer. Polen och Ungern är de tydligaste exemplen som är på väg bort från demokratin. Ofta möts vi av rubriker om beslut som trotsar EU-lagar eller bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Några exempel:
  • Polen har infört en disciplinnämnd i Högsta domstolen som bland annat kan häva domarnas immunitet, försämra deras arbetsrätt och sociala trygghet.
  • Polens justitieminister är numer också riksåklagare. Det betyder att hen kan ändra inriktningen på pågående mål och tillsätta och avskeda domstolsordföranden.
  • Såväl Polen som Ungern har i vissa regioner infört hbtq-fria zoner.
  • Nya hårdare medielagar har införts som bland annat gör att regeringen tillsätter höga chefer för den statliga tv:n i Polen.
  • Ungerns strikta asylpolitik och regeringens utbildningspolitik som bland annat tvingade Centraleuropeiska universitet, startat av Georg Soros, att stänga.

Men hur är det möjligt att rättsstatens principer har åsidosatts i både Ungern och Polen?
Vad gör EU för att motverka det? Vi fångar upp EU-ansvariga.
Och skulle något liknande kunna hända i Sverige?
Vad kan vi lära för att se om liknande signaler finns i det svenska politiska spelet?

Under några intensiva dagar i Ungern och Polen försöker vi hitta svaren.
Vi kommer att träffa oppositionella, regeringsföreträdare, aktivister, journalister och människor som råkat illa ut. Allt för att kunna förstå utvecklingen och se mönster.

Vi kommer också att besöka Nagykata, den första HBTQ-fria staden i Ungern.

Inför studieresan arrangerar vi en obligatorisk introduktionsdag i Stockholm den 21 april, i anslutning till valet i Ungern våren 2022. Föreläsare på introduktionsdagen är Anna Södersten, forskare vid SIEPS, Svenska institutet för Europapolitiska studier och Gabriel Byström, fd kulturredaktör på GP, som skrivit flera böcker om Ungern och Polen.
Vi planerar även en uppföljningsdag våren 2023, i anslutning till valet i Polen.

Kursledare: Rolf Fredriksson, utrikesreporter på SVT i 30 år, bland annat som korrespondent i Östeuropa, Tyskland och Bryssel. Kursarrangör är Nejman Media AB.

Sista ansökningsdag: 24 februari 2022.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare. Tel: 0706 026410.


Tipsa någon om den här sidan: