Foto:Anna Hartvig, Södertörns Högskola

Digital research och faktagranskning
- ansökningstiden passerad

Fem stipendier för antagna till kurs
på Södertörns högskola VT 2022, 7,5 hp


Skaffa dig spetskunskaper i digital research och faktakontroll på nätet!
Sök till kursen Digital research och faktagranskning vid Södertörns högskola nästa år. Journalistfonden utlyser fem stipendier som kan beviljas journalist som blir antagen till kursen. Stipendiet är på 20 000 kr plus ersättning för res- och övernattningskostnader.


Landets redaktioner har stort behov av journalister som kan arbeta systematiskt med källkontroll på nätet. I en tid av desinformation står trovärdigheten på spel för redaktioner som genom slarv och misstag publicerar falska uppgifter.

För att söka Journalistfondens stipendier krävs att man har arbetat som journalist i minst fyra år. Läs mer nedan.

Kursen kretsar kring arbetsmetoder och verktyg för faktagranskning och digital research. Deltagarna lär sig olika strategier och digitala verktyg för att verifiera äkthet, ursprung och trovärdighet hos online-innehåll som texter, bilder och video.

Digital research och faktagranskning - Södertörns högskola »

Du får en grund till att analysera data i Excel och SQL och lär dig skillnader mellan ett kalkylblad och en relationsdatabas. En annan viktig del av kursen är internationella diskussioner och studier runt fact-checking och så kallad ”fake news”.Frågor om hur utvecklingen inom nätbaserade medier påverkar förutsättningarna för journalistiskt arbete belyses också.

Kursen består av omkring fem träffar under terminen. Under träffarna varvas föreläsningar och seminarier samt övningar i olika moment. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas på följande träff. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom godkända övningar och hemuppgifter. Kursen är på 7,5 högskolepoäng.

Enligt kursplanen lär sig deltagarna bland annat följande:
  • Beskriva olika tekniker och metoder för faktagranskning på Internet och i sociala medier och jämföra med traditionella journalistiska metoder för källkritik.
  • Använda olika strategier och digitala verktyg för att verifiera äkthet, ursprung och trovärdighet hos olika typer av online-innehåll.
  • Genomföra digital journalistisk research i olika typer av online-innehåll.
  • Diskutera hur utvecklingen av sociala medier påverkar det journalistiska innehållet och den journalistiska arbetsprocessen.
  • Diskutera betydelsen av digital research och faktakoll i relation till journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle.
Högskolans aktuella kursplan och information om behörighetskrav hittar du på www.sh.se.

Ett preliminärt schema kommer att finnas klart i mitten av december och skickas ut till dem som antagits till kursen.

VAD OMFATTAR STIPENDIET?
20 000 kr plus ersättning för enkel övernattning och reskostnad och som överstiger 300 kr per restillfälle. Hälften av stipendiesumman betalas ut inför kursstarten. Resterande hälft betalas ut efter avslutad och godkänd kurs.

Res- och övernattningskostnaderna betalas ut i två omgångar: dels utgifter t o m 31 mars, dels utgifter från 1 april t o m kursens slut.

För reseersättning gäller att resan ska bokas på billigaste och mest lämpliga sätt. (Ex: flygresor bör bokas i god tid, flygtaxi endast om inga andra kommunikationer finns, tågresor görs med 2 klass etc).

Övernattning ska ske på enklast möjliga hotell/vandrarhem i direkt anslutning till kursdagarna.
Rådgör med fondens verksamhetsledare i tveksamma fall.

GLÖM INGA VIKTIGA UPPGIFTER I ANSÖKAN
Oriktiga uppgifter i ansökan om exempelvis tidigare och nuvarande arbete, antal år som yrkes-verksam liksom om tidigare sökta och/eller beviljade stipendier kan medföra att stipendiet återkallas.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter utbildningen. För ovanstående stipendium gäller också att sökande ska ha antagits till kursen i digital research. Stipendierna riktar sig i första hand till journalister på eller knutna till redaktioner.

HUR SÖKER JAG?
Du måste söka till högskolan på sedvanligt sätt via antagning.se. Sista ansökningsdag är 15 oktober. Läs mer om aktuell kursplan och högskolans information om behörighetskrav på Södertörns högskolas webb.

ANSÖKAN TILL JOURNALISTFONDEN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via vår webbplats www.journalistfonden.se.

Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:
Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
  1. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
  2. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?
Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast 15 oktober 2021 ska ansökan om stipendium vara avsänd. Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna efter Journalistfondens styrelsemöte 10 november 2021.
Besked skickas efter det till alla sökande.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare.
0706 026410

Ansök till Digital research och faktagranskning här


Tipsa någon om den här sidan: