Domare i HD ny ordförande

Agneta BäcklundFoto: Micke Lundström

Agneta Bäcklund är ny ordförande för Journalistfonden, vald av de fyra ordinarie ledamöterna i styrelsen.

Det ställs stora krav på ordförande som enligt stadgarna ”bör vara en person, som gjort eller gör en betydande insats i svenskt samhällsliv och är känd för oväld och vidsyn”. Agneta har varit ledamot av Högsta Domstolen sedan 2010 och innan dess bl a departementsråd på Justitiedepartementet. Journalistfonden är i trygga händer!

Vad var det som lockade dig att tacka ja när du blev tillfrågad om att bli ordförande för Journalistfonden?
Jag har tidigare haft förmånen att medverka i dåvarande Pressens Opinionsnämnds arbete och jag uppskattade att få en inblick i journalistens arbetssätt och utmaningar. Jag ser också ordförandeskapet i Journalistfonden som en möjlighet att fortsätta att hålla kontakten med branschen och de diskussioner som förs där. Journalisten och juristen har mycket gemensamt, vi arbetar ofta med samma frågeställningar men från olika utgångspunkter. Jag tycker också att fondens verksamhet, att stödja kunskapsutveckling i branschen, är mycket viktig.

Berätta hur du ser din roll?
Jag utgår från att jag, tillsammans med fondens sekreterare, ska hålla ordning på papper och skapa struktur i beslutsfattandet. Men jag hoppas också att jag ska kunna vara med och påverka inriktningen på fondens verksamhet och vilka frågor som prioriteras.

Ingen i styrelsen har arvode, inte heller ordförande. Belöningen är en god middag varje vår, förutom i pandemintider. Du tvekade aldrig?
Nej.

Du är utsedd för tre år (i sänder). Vad ser du fram emot?
Jag ser fram emot de diskussioner som jag utgår från kommer att föras vid mötena. Min erfarenhet säger mig att det kommer att vara spännande och konstruktiva samtal.


Om Agneta Bäcklund:

  • Ledamot av Högsta domstolen sedan 2010
  • Ledamot av Högsta domstolen sedan 2010
  • Juris kandidatexamen 1985 vid Stockholms universitet
  • Tingstjänstgöring 1985-1988 vid Norrköpings tingsrätt
  • Assessor i Svea hovrätt 1994
  • Tjänstgöring i Justitiedepartementet: rättssakkunnig 1994-1998, kansliråd 1998-2000, ämnesråd 2000-2002, departementsråd och chef för Åklagarenheten 2002-2003, departementsråd och chef för Straffrättsenheten 2003–2005, rättschef 2005-2010
(källa: domstol.se)Aktuella stipendier:

  • Klimatförändringarna – distanskurs om de stora tvisterna. Läs mer här


Klimatkursen skjuts upp till februari 2021
Stipendiekursen "Bevaka klimatet - fakta och verktyg" flyttas framåt ännu en gång. Kursen flyttades tidigare fram till november. Men det bedöms som orealistiskt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nu hoppas kursarrangören TT Kompetens att kursen ska kunna genomföras under första halvan av februari. Stipendiaterna uppdateras fortlöpande med mejl.


Läs nedan om POLIS-stipendiaternas projekt som förbereds,
pågår eller har avlutats vid vid POLIS, ett medieinstitut vid London School of Economics.


Hur påverkar premiummodellerna journalistiken?
Anna Thulin, frilansjournalist i Paris, är den senaste av Journalistfondens POLIS-stipendiater. I augusti 2020 fick hon stipendium för att studera hur digitala premiummodeller påverkar journalistiken. Nästan alla medier testar olika former av inlåsningar av text för hitta kombinationen som lockar läsare/tittare att prenumerera eller betala på annat sätt.
Anna Thulin åker till London våren 2021. Hennes rapport kan väntas till hösten samma år.

Så påverkas mångfald i medierna av reportrar på Facebook
På vilket sätt påverkar journalisters bruk av sociala medier mångfalden i medierna? Det är senaste POLIS-stipendiaten och frilansen Karin Bromanders ämne. I oktober 2019 var hon i London för att studera detta hos medieinstitutet POLIS, knutet till London School of Economics.
Hennes studie med namnet Diversity in the newsroom är nu publicerad. Utdrag ur rapporten och en länk för nedladdning finns här.

Är hyperlokal journalistik fortfarande journalistikens framtid?
Sommaren 2018 publicerades rapporten om hyperlokal journalistik som tagits fram av Carina Tenor, POLIS-stipendiat 2017. Till vardags jobbar hon dels som webbreporter på Nerikes Allehanda, dels som forskare vid Södertörns högskola.
Hennes projekt handlar om att jämföra hyperlokal journalistik i Storbritannien och Sverige. Läs henns bloggpost här. Fullständiga rapporten kan hämtas här.

Rapport: Så förändras framtidens rapportering från katastrofplatser
Petra Olsson, journalist i Malmö, 2016 års POLIS-stipendiat, fick i sommaren 2017 sin rapport Rescue or report? publicerad. Den handlar om hur medieutvecklingen håller på att förändra rapporteringen från katastrofplatser och hjälpinsatser.
Professor Charlie Beckett kommenterar rapporten här.

Nio POLIS-stipendiater hittills
Läs mer om dem här.

Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning. I styrelsen ingår företrädare för Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Pressinstitutet* och Publicistklubben.

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.


Tipsa någon om den här sidan: