Stipendier och idéer

Foto: Kristian Pohl

Sanitet, ryska, AI, klimat, äldrefrågor, ridsport och ”islamagauchisme” är några av årets ämnen till stipendiaterna som sökt Personlig studieplan.
Läs mer om stipendiaterna här »

Stipendiater till studieresan om Hur främmande makt kan påverka valet, kurserna Digital research och Digitalt berättande på Södertörn högskola får besked den 13 november 2021, efter nästa styrelsemöte.

  • <>
  • <>
  • <>

Idémöte och bilder

Många är nya i Journalistfondens styrelse. Så vi hade ett idémöte i slutet av augusti. Har du också tankar och idéer kring Journalistfonden? Maila gärna dina tankar till nina.hjelmgren@journalistfonden.se

Bilderna på hemsidan är tagna av Kristian Pohl, fotograf och assisterande kursledare. Han har assisterat Erika Bjerström på Journalistfondens stipendieresor till olika länder i Östafrika och senast Indien. Han fotograferar miljöer och mängder av människor, både kända och okända, bland dem riksdagens ledamöter.
Läs mer om Kristian Pohl på hans egen hemsida här.

Läs nedan om POLIS-stipendiaternas projekt som förbereds,
pågår eller har avlutats vid vid POLIS, ett medieinstitut vid London School of Economics.


Hur påverkar premiummodellerna journalistiken?
Anna Thulin, frilansjournalist i Paris, är den senaste av Journalistfondens POLIS-stipendiater. I augusti 2020 fick hon stipendium för att studera hur digitala premiummodeller påverkar journalistiken. Nästan alla medier testar olika former av inlåsningar av text för hitta kombinationen som lockar läsare/tittare att prenumerera eller betala på annat sätt.
Anna Thulin åker till London våren 2021. Hennes rapport kan väntas till hösten samma år.

Så påverkas mångfald i medierna av reportrar på Facebook
På vilket sätt påverkar journalisters bruk av sociala medier mångfalden i medierna? Det är senaste POLIS-stipendiaten och frilansen Karin Bromanders ämne. I oktober 2019 var hon i London för att studera detta hos medieinstitutet POLIS, knutet till London School of Economics.
Hennes studie med namnet Diversity in the newsroom är nu publicerad. Utdrag ur rapporten och en länk för nedladdning finns här.

Är hyperlokal journalistik fortfarande journalistikens framtid?
Sommaren 2018 publicerades rapporten om hyperlokal journalistik som tagits fram av Carina Tenor, POLIS-stipendiat 2017. Till vardags jobbar hon dels som webbreporter på Nerikes Allehanda, dels som forskare vid Södertörns högskola.
Hennes projekt handlar om att jämföra hyperlokal journalistik i Storbritannien och Sverige. Läs henns bloggpost här. Fullständiga rapporten kan hämtas här.

Rapport: Så förändras framtidens rapportering från katastrofplatser
Petra Olsson, journalist i Malmö, 2016 års POLIS-stipendiat, fick i sommaren 2017 sin rapport Rescue or report? publicerad. Den handlar om hur medieutvecklingen håller på att förändra rapporteringen från katastrofplatser och hjälpinsatser.
Professor Charlie Beckett kommenterar rapporten här.

Nio POLIS-stipendiater hittills
Läs mer om dem här.

Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning. I styrelsen ingår företrädare för Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Pressinstitutet* och Publicistklubben.

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.


Tipsa någon om den här sidan: