Tio POLIS-stipendiater sedan start


Journalistfonden har sedan samarbetet 2011 inleddes med brittiska medieinstitutet POLIS - knutet till London School of Economics (LSE) - utsett åtta stipendiater som har tillbringat ungefär en månad vardera i London.
Att bli utsedd till POLIS-stipendiat innebär bland annat att man får en arbetsplats hos POLIS/LSE centralt i London. Och stipendiaten får tillgång till Media and Communications Departments föreläsningar och LSEs bibliotek liksom till alla POLIS och LSEs arrangemang. Stipendiaten får också tillfälle att bygga nätverk genom kontakter med brittiska journalister,forskare/lärare inom LSE och andra medieforskare i Storbritannien.
POLIS har byggts upp av nuvarande föreståndaren, författaren och tidigare journalisten professor Charlie Beckett.

Här är stipendiaterna hittills:

Maria Lundin Osvalds
Foto: Baptiste Croza
2022: Maria Lundin Osvalds om hur digitala förändringar påverkar journalistiken

Hon skriver i sin stipendierapport:

”Projektet för POLIS var mycket givande och jag är väldigt nöjd med slutrapporten Bearing Witness in the Digital Age. Efter mitt initiala möte med Charlie Becket, ansvarig för POLIS, i oktober 2022 omformulerade och finslipade jag mitt fokus och forskningsfråga. Undersökningsområdet är fortfarande det samma som i min stipendieansökan – fotojournalistik i en kontext av nya digitala visuella miljöer – med visst ändrat fokus. Jag valde att genomföra intervjuer med fotojournalister och fokusera på hur de upplever att digitala och teknologisk utveckling påverkar deras arbete, journalistik i stort samt allmänhetens förståelse för visuell information...

När jag började mitt projekt lanserades den nya versionen av AI-generatorer. Detta blev en intressant bakgrund till mitt projekt och under intervjuerna med fotojournalisterna fanns det flera intressanta händelseutvecklingar att diskutera.”
2020: Anna Thulin om hur premiummodellerna påverkar
Anna Thulin, frilansjournalist i Paris, är den senaste av Journalistfondens POLIS-stipendiater. I augusti 2020 fick hon stipendium för att studera hur digitala premiummodeller påverkar journalistiken. Nästan alla medier testar olika former av inlåsningar av text för hitta kombinationen som lockar läsare/tittare att prenumerera eller betala på annat sätt.
Anna Thulin åker till London våren 2021. Hennes rapport kan väntas till hösten samma år.


2019: Karin Bromander om hur mångfald i medierna
påverkas av reportrar på Facebook
Karin Bromander, är frilansjournalist i Malmö. I oktober 2019 var hon i London för att studera hur journalisters bruk av sociala medier i arbetet påverkar mångfalden i medierna. Hon har intervjuat 15 journalister på redaktioner i Sverige och Storbritannien om hur de ser på samtal om eller brist på mångfald i jobbet. Karin Bromanders rapport ger visar hur olika både reportrar och ledningar ser på ämnet.
Studien med namnet Diversity in the newsroom är nu publicerad. Utdrag ur rapporten och en länk för nedladdning finns här.


2017: Carina Tenor om hyperlokal journalistik
Carina Tenor är doktorand vid Karlstads universitet (är tjänstledig från Nerikes Allehanda), Hennes projekt handlade om att jämföra hyperlokal journalistik i Storbritannien och Sverige. I en blogpost hos POLIS förklarar hon sitt upplägg:
"So therefore my question for this visit is: What to expect? In what ways can hyperlocals still be, maybe not the, but a part of, future of journalism?” Läs mer här.
Och fullständiga rapporten kan hämtas här.


2016: Petra Olsson om att rapportera eller rädda liv
Petra Olsson, är frilansjournalist baserad i Malmö. Hennes rapport som fått titeln Rescue or report? handlar om hur medieutvecklingen håller på att förändra rapporteringen från katastrofplatser och hjälpinsatser. Många hjälporganisationer bedriver själva journalistik och medieföretag arrangerar livräddningsföretag som deras tidningar får rapportera om.
Professor Charlie Beckett kommenterar rapporten här.

2015: Charlotte Fagerlund om att inte glömma mejl-teknologin
Charlotte Fagerlund, journalist på HD-Sydsvenskan, konstaterar i sin rapport att den "gamla" teknologin mejl är en av de viktigaste och mest effektiva digitala kanalerna för att nå ut med redaktionellt material i en värld där många redaktioner börjat tröttna på Facebooks nyckfulla algoritmer.
Hennes rapport Back to the Future - Email Newsletters as a Digital Channel for Journalism ger ögonblicksbilder av redaktioner som på ett effektivt sätt använder nyhetsbrev och ger både varnande och goda exempel. Rapporten har citerats i flera internationella medier och en sammanfattning publicerades även av Medievärlden i februari 2016.

2014: Carl Fridh Kleberg om att skydda källan till varje pris
Carl Fridh Kleberg, numera utrikesreporter på Sveriges Televison (på Expressen när han fick stipendiet), studerade datasäkerhet i London och gjorde en studie som fick titeln The Death of Source Protection. Den ger en mängd tips på hur man bäst kan skydda källan och sig själv. Läs mer om hans projekt här.

2013: Yasmine El Rafie om bästa sätt att få kontakt med minoritetsgrupper
Yasmine El Rafie, utvecklingsredaktör på Sveriges Radios studerade hur sociala medier kan hjälpa journalister att få kontakt med minoritetsgrupper i samhället. Hon beskriver sina tankar här och här.

2012: Karin O’Mahony om live-bloggar
Karin O’Mahony, numera reporter och online editor på Chef (på SvD när hon fick stipendiet)
gjorde en studie om vad som händer med journalistiken när reportrar börjar direktrapportera på webben med artiklar eller bloggar. Den fick titeln As It Happens - The impact of live news blogs and their future. Läs mer om hennes projekt kring live-bloggar här.

2011: Sanna Trygg om att moderera webbinlägg
Sanna Trygg, numera redaktör med ansvar för statsskick och politik på Nationalencyklopedin (på Skånska Dagbladet här hon fick stipendiet) var Journalistfondens första POLIS-stipendiat. Hon studerade i London etiska, redaktionella och politiska överväganden kring publicering av läsarkommentarer på webben och hennes rapport fick namnet Is Comment free?. I sin gästblogg hos POLIS beskriver Sanna Trygg sina tankar kring projektet.
Lyssna också på intervjun med Sanna Trygg i Sveriges Radios Publicerat i februari 2012.Tipsa någon om den här sidan: