Journalistfondens styrelse


Journalistfondens för vidareutbildning styrelse mandatperioden 1/1 2018 – 31/12 2020:

Ordförande: F d hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Stockholm
Vice ordförande: Professor Ulla Carlsson, Göteborg

Ordinarie ledamöter:
Redaktör Ola Gäverth, Årsta (Journalistförbundet)
Chefredaktör Fredrik Karén, Saltsjö Boo (Tidningsutgivarna)
Verkställande direktör Ewa Thorslund, Stockholm (Pressinstitutet*)
Redaktör Ola Henriksson, Älta (Publicistklubben)

Suppleanter:
Redaktör, Maria Johansson, Stockholm (Journalistförbundet)
Chefredaktör Anna Gullberg, Gävle (Tidningsutgivarna)
Ombudsman, Justus Bennet, Mörbylånga (Pressinstitutet*)
Redaktör Lisa Grenfors, Stockholm (Publicistklubben)

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.

REVISION
Journalistfondens för vidareutbildning revisorer mandatperioden 1/1 2018 – 31/12 2020:

Revisorer:
Revisor Mariette Leopoldson, Grant Thornton revisionsbyrå, Stockholm
Sven Rydén, Hässelby (Journalistförbundet)

Revisorssuppleanter:
Revisor Mikael Östblom, Grant Thornton revisionsbyrå, Stockholm
Robert Jonsson, Norrtelje (Tidningsutgivarna)

För ytterligare upplysningar, kontakta Carsten Nilsson, sekreterare i Journalistfonden.


Tipsa någon om den här sidan: