Stipendierapporter m m


Den som tilldelas stipendium enligt personlig studieplan är skyldig att lämna Journalistfonden rapport när vidareutbildningen har genomförts.
I samband med utbetalningen anger stipendiaten själv när stipendierapporten senast ska lämnas.

Detta ska rapporten innehålla:
Rapporten – en halv A4 kan räcka – ska beskriva hur fortbildningen har genomförts. Texten ska också kortfattat besvara frågorna:
1. Vad lärde du dig?
2. Vilken nytta kommer du att ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur kommer du praktiskt att se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?
Ekonomisk redovisning uppställd på samma sätt som kostnadskalkylen i ansökan. Om du inte hittar den kan kansliet mejla kopia.
Verifikationer (kopior på kvitton) på större kostnader som resor, hotell, kursavgifter. Småutgifter för stadsbussar, taxi etc behöver inte redovisas med verifikationer.
Kopia på studieintyg om sådant har utfärdats.

Utebliven stipendierapport kan medföra återbetalningsskyldighet. Felaktiga uppgifter i ansökan kan också vara grund för krav på återbetalning.


Hämta ny blankett för utbetalning av stipendium
Om du tappat bort din blankett för utbetalning av stipendium kan du hämta en ny genom att
klicka här .(Pdf-fil, kräver Acrobat Reader).

Återbetalning av pengar
Återbetalning av icke använda stipendiemedel görs till Journalistfondens bankkonto
SEB 5811 10 017 54.

Information om Europarådets nivåskala för språkkunskaper
Här hittar du en kortfattad beskrivning av Europarådets nivåskala för bedömning av språkkunskaper. Här finns även en mera detaljerad pdf-fil att ladda hem. Läs mer.


Tipsa någon om den här sidan: