Pandemin – vad händer sen?


Fyll på med färska fakta och utveckla och fördjupa bevakningen av covid-19-pandemin. En ny stipendiekurs på distans i januari för 15 journalister.
Läs mer här
.

Höj din kompetens! Satsa på en högskolekurs?
Journalistfonden utlyser sammanlagt tio stipendier till kurserna Digitalt berättande och Digital research och faktagranskning vid Södertörns högskola vårterminen 2021.
Läs mer här
.

Frilansjournalist i Paris får POLIS/Journalistfonden Fellowship som ger en månads vistelse vid London School of Economics och dess medietankesmedja POLIS. Läs mer här.

Klimatkursen skjuts upp till februari 2021
Stipendiekursen "Bevaka klimatet - fakta och verktyg" flyttas framåt ännu en gång. Kursen flyttades tidigare fram till november. Men det bedöms som orealistiskt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nu hoppas kursarrangören TT Kompetens att kursen ska kunna genomföras under första halvan av februari. En ny bedömning av läget görs i oktober. Om man då kommer fram till att det även fortsättningsvis kan bli svårt att genomföra en traditionell kurs görs den om till digital. Stipendiaterna uppdateras fortlöpande med mejl.


Läs nedan om senaste POLIS-stipendiatens projekt som påbörjats i London:

Hur påverkas mångfald i medierna av reportrar på Facebook?
På vilket sätt påverkar journalisternas bruk av sociala medier mångfalden i medierna? Det är senaste POLIS-stipendiaten och frilansen Karin Bromanders ämne. I oktober 2019 var hon i London för att studera detta hos medieinstitutet POLIS, knutet till London School of Economics.
Hennes studie som publiceras i vår ska särskilt se på om reportrarnas sätt att söka efter intervjuobjekt har förändrats i samband med att de sociala medierna fick stor spridning.
Här presenterar Karin Bromander sitt projekt: How can journalists find more diverse sources?.

Är hyperlokal journalistik fortfarande journalistikens framtid?
Sommaren 2018 publicerades rapporten om hyperlokal journalistik som tagits fram av Carina Tenor, POLIS-stipendiat 2017. Till vardags jobbar hon dels som webbreporter på Nerikes Allehanda, dels som forskare vid Södertörns högskola.
Hennes projekt handlar om att jämföra hyperlokal journalistik i Storbritannien och Sverige. Läs henns bloggpost här. Fullständiga rapporten kan hämtas här.

Rapport: Så förändras framtidens rapportering från katastrofplatser
Petra Olsson, journalist i Malmö, 2016 års POLIS-stipendiat, fick i sommaren 2017 sin rapport Rescue or report? publicerad. Den handlar om hur medieutvecklingen håller på att förändra rapporteringen från katastrofplatser och hjälpinsatser.
Professor Charlie Beckett kommenterar rapporten här.

Åtta POLIS-stipendiater hittills
Läs mer om dem här.

Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning. I styrelsen ingår företrädare för Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Pressinstitutet* och Publicistklubben.

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.


Tipsa någon om den här sidan: