Aktuella stipendier våren 2020


Studera nyhetsjournalistik på nätet
vid medieinstitutet POLIS, London, våren 2021

Du får möjlighet att under en månad, i kreativ miljö med den inspirerande handledaren Charlie Beckett, tränga in i hur nyhetsjournalistiken interagerar med och påverkas av webbsajter, bloggar, sociala medier etc. POLIS, är en ”media think-tank” knuten till London School of Economics (LSE).
Nyckelord är medieförändringar, ansvarig, trovärdig och ”god” journalistik.
Förlängd ansökningstid. Ansök senast måndag 22 juni 2020. Läs mer.

Tipsa någon om den här sidan: