Aktuella stipendier våren 2020


Bevaka klimatet 13–14 maj 2020
– bli redaktionens expert
Bevaka klimatet-kursen utlyses nu för tredje gången. 15 journalister får möjlighet att sätta sig in i kunskapsläget kring klimatförändringarna genom att söka till vår exklusiva tvådagars stipendiekurs.
Här kan du lyssna till några av landets främsta experter, få tips på hur din redaktion kan lägga upp en bevakning och få möjlighet att skapa egna checklistor.
Ny sista ansökningsdag är 22 januari 2020. Läs mer


I april utlyses Research Fellowship
vid brittiska medieinstitutet POLIS i London
Det så kallande POLIS-stipendiet ger stipendiaten möjlighet att under en månad, i kreativ miljö och med den inspirerande handledaren professor Charlie Beckett, tränga in i hur nyhetsjournalistiken interagerar med och påverkas av webbsajter, bloggar, sociala medier etc. POLIS, är en ”media think-tank” knuten till London School of Economics (LSE).
Utlysningen i april 2020 gäller vistelse i London i februari 2021. Läs mer om tidigare stipendiater på startsidan.Tipsa någon om den här sidan: