20 nya stipendiater


20 journalister beviljades stipendium när Journalistfondens styrelse höll sammanträde den 12 november. Läs mer under Stipendiatförteckning.

Just nu finns inga stipendier att söka.
Nya stipendier - bland annat forskning - utlyses inom kort med sista ansökningsdag i början av januari 2020.

Läs nedan om senaste POLIS-stipendiatens projekt som påbörjats i London.

Hur påverkas mångfald i medierna av reportrar på Facebook?
På vilket sätt påverkar journalisternas bruk av sociala medier mångfalden i medierna? Det är nya POLIS-stipendiaten och frilansen Karin Bromanders ämne. I oktober är hon i London för att studera detta hos medieinstitutet POLIS som är knutet till London School of Economics.
Hennes studie ska särskilt se på om reportrarnas sätt att söka efter intervjuobjekt har förändrats i samband med att de sociala medierna fick stor spridning.
Här presenterar Karin Bromander sitt projekt: How can journalists find more diverse sources?.

Är hyperlokal journalistik fortfarande journalistikens framtid?
Sommaren 2018 publicerades rapporten om hyperlokal journalistik som tagits fram av Carina Tenor, POLIS-stipendiat 2017. Till vardags jobbar hon dels som webbreporter på Nerikes Allehanda, dels som forskare vid Södertörns högskola.
Hennes projekt handlar om att jämföra hyperlokal journalistik i Storbritannien och Sverige. Läs henns bloggpost här. Fullständiga rapporten kan hämtas här.

Rapport: Så förändras framtidens rapportering från katastrofplatser
Petra Olsson, journalist i Malmö, 2016 års POLIS-stipendiat, fick i sommaren 2017 sin rapport Rescue or report? publicerad. Den handlar om hur medieutvecklingen håller på att förändra rapporteringen från katastrofplatser och hjälpinsatser.
Professor Charlie Beckett kommenterar rapporten här.

Åtta POLIS-stipendiater hittills
Läs mer om dem här.

Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning. I styrelsen ingår företrädare för Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Pressinstitutet* och Publicistklubben.

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.


Tipsa någon om den här sidan: