INDIEN –
Stipendiekurs i New Delhi,
Mumbai och Udaipur, febr-mars 2020


Nu blickar vi mot Indien. Tio journalister får chans att lära mer om landets utmaningar inom miljö- och klimatområdet, inom näringsliv och i arbetet för bättre villkor för miljonerna extremt fattiga. Och att bygga ett ovärderligt kontaktnät.

Utmaningarna är enorma i Indien med drygt 1.3 miljarder invånare och med en av de snabbaste växande ekonomierna i världen.
Större delen av Indien än ännu under utveckling; avfall från hushåll, industrier etc slängs i enorma mängder i floder och på soptippar. Biltrafiken ökar i miljonstäderna med skadlig luftförorening som följd. Det är brist på rent vatten, även i städer som New Delhi. Klimatförändringar innebär högre temperaturer och mindre vattenmängder i samband med monsunregnen. Kolindustrin ska avvecklas, kommer det att ske?

INNOVATIONER OCH LÖSNINGAR
Men i Indien finns också innovation och konstruktiva lösningar – Indien är exempelvis världsledande på solenergi. Sverige och Indien tecknade förra året ett avtal om samarbete inom innovation med mål att bidra till hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen.
Enligt Business Sweden finns cirka 170 svenska dotterbolag registrerade i Indien. Och över 1200 svenska företag bedöms årligen göra affärer med landet. Organisationen konstaterar vidare att företagen allt oftare deltar i hela produktionskedjan. Och att det inte bara handlar om lågkostnadsproduktion eller inköp för svenska företag, även om det fortfarande är en viktig del. Svenska företag uppskattas sysselsätta 185 000 personer i Indien.
Hur hanterar exempelvis Ericson och de andra svenska företagen bristen på rening av avlopp, rökgaser, gifter etc?
Ett av målen för resan är att deltagarna genom studiebesök och mötena ska bygga upp ett kontaktnät som man senare kan använda journalistiskt.

BÖRJAR I NEW DELHI
Vi inleder studieresan i New Delhi, Indiens huvudstad, med ca 22 miljoner invånare. Floden Yamuna, som för med sig industriavfall, orenat avloppsvatten och sopor längs vägen från Himalaya, flyter genom miljonstaden.
Indien är fullt av fantastisk kultur. Flera platser finns på UNESCOs världsarvslista. Trots att detta inte är huvudfokus för resan hinner vi med en del. Vi tar nattåget till Udaipur med anor från 1500-talet. Staden som till stor del lever av turism anses ha en tidlös skönhet och kallas ibland för ”Österns Venedig”.
Därifrån flyger vi till Indiens finansiella, kommersiella och nöjescentrum: Mumbai. Här finns Indiens viktigaste hamn. Men också nedsmutsade stränder och tilltagande luftföroreningar.

DETALJER OM RESAN
Avresa: lördag 29 februari kl 21.50 med Emirates från Arlanda via Dubai till New Delhi.
Tåg i Indien: onsdag 4 mars kl 19.00 med Mewar Express Train #12963 till Udaipur
Flyg i Indien: fredag 6 mars kl 15.25 med Spice Jet SG635 till Mumbai
Hemresa: onsdag 11 mars kl 04.15 via Dubai till Arlanda kl 12.15

Uppgifterna ovan är preliminära och kan justeras något under hösten.

Stipendieresan arrangeras av Medieinstitutet Fojo på uppdrag av Journalistfonden.

ERIKA BJERSTRÖM LEDER RESAN
Ledare: Erika Bjerström, utrikeskommentator på SVT, leder stipendieresan. Hon började bevaka Indien före Afrika med reportage om bland Det Nya Indien. Hon assisteras av Kristian Pohl, fotograf.

Obligatorisk introduktionsdag: Före avresa genomförs en obligatorisk kursdag den 6 december 2019 i Stockholm med intressanta och aktuella föreläsningar. Det blir också en mer detaljerad presentation av programmet. Kursledning och kursdeltagare får dessutom tillfälle att lära känna varandra.

Giltigt pass: Se till att passet gäller minst tre månader efter den planerade hemresan. Fler detaljer om visumansökan etc senare.

Detta omfattar stipendiet: Stipendiet innefattar deltagarnas resor till och från Indien (även anslutningsresorna inom Sverige), kursavgift, boende, frukost, lunch och en avslutningsmiddag. Resan till kursdagen i Stockholm bokas hos Fojo.

Krav på att delta i hela programmet: Detta är en stipendie- och studieresa. Det är inte realistiskt att tro att man ska hinna leverera journalistik från Indien till hemmaredaktion. Att utebli från programpunkter för att göra annat är oacceptabelt. Dessutom reser alla på affärsvisum och att rapportera som journalist kan vara olagligt. Journalistiskt arbete får görs efter studieresan.

Chatham House-reglerna gäller: Allt som sägs under resan stannar inom gruppen. Alla personer som stipendiaterna träffar ställer upp för att de vet att de inte blir citerade eller omnämnda i samband med studieresan. Chatham House-reglerna är det vanliga runt om i världen när grupper av journalister får träffa beslutsfattare och andra. Allt journalistiskt arbete måste göras efter studieresan. Läs mer här.

SÅ SKRIVER DU ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats och följ anvisningarna.
Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

GLÖM INGA VIKTIGA UPPGIFTER
Oriktiga uppgifter i ansökan om exempelvis tidigare och nuvarande arbete, antal år som yrkesverksam liksom om tidigare sökta och/eller beviljade stipendierkan medföra att stipendiet återkallas.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast tisdag 15 oktober 2019 ska ansökan om stipendium vara avsänd.
Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna senast onsdag 13 november.
Mejl skickas denna dag till alla sökande och personligt brev till stipendiaterna.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Om ansökan: Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare
0739-37 56 09

Om studieresan: Nina Hjelmgren, Medieinstitutet Fojo, projektledare
0706-38 64 10


Tipsa någon om den här sidan: