På Svenska Information in English

Bevaka klimatet – fakta och verktyg


Femton journalister får möjlighet att fylla på med färska fakta och utveckla och fördjupa sin bevakning av klimatförändringarna.
Journalistfondens exklusiva tvådagars stipendiekurs Bevaka klimatet – fakta och verktyg ger deltagarna möjlighet att lyssna till och ställa frågor till experter som har de djupa kunskaperna. Skogen är i särskilt fokus.
Kursdagarna ger både överblick, djup, bevakningsuppslag och insikter om metod mm.


Klimatet har på kort tid gått från omstritt diskussionsämne vid sidan av till ett av de mest utmanande bevakningsområdena.
Klimatförändringarna – deras orsaker och konsekvenser – är ett brett spektrum av frågor. Såväl våra biologiska livsbetingelser som samhällen planeten runt påverkas och i praktiken hotas. Forskningen och den samlade kunskapen är omfattande.

ÄMNEN SOM BEHANDLAS
Viktigaste kursmomenten är:
• En överblick över FNs klimatarbete och aktuella rapporter
• Parisavtalet – hur står det till, hur har det följts upp?
• Klimatförändringarnas konsekvenser för våra livsförutsättningar, väder, hav, land
• Klimatförändringarnas konsekvenser för samhälle och ekonomi
• Medel mot klimatförändringarna
• Skogens roll – klimatets påverkan på skogen och dess potential för att minska fossilanvändningen.

Ambitionen är att föreläsare och ämnen ska vara högaktuella när kursen hålls i mitten av maj. Aktuella politiska beslut och eventuella komplikationer ska kunna belysas. Därför väntar kursarrangören så länge som möjligt med att slutgiltigt bestämma ämnesdetaljer och att boka in föreläsare.

Första kursdagen hålls i Stockholm då experter ger en övergripande beskrivning av vad forskningen vet idag. Andra kursdagen hålls i Uppsala i samverkan med forskare och experter från bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Kursdagen ger en fördjupning om skogen.

KURSEN VÄNDER SIG TILL...
Kursen vänder sig till alla journalister som vill utveckla sin bevakning av klimatförändringarna: reportrar, arbetsledare, ledarskribenter, researchers med flera. Kursen ger ämneskunskaper – såväl överblick som specifika kunskaper på nyckelområden – och insikter om arbetsmetoder, bevaknings- och reportageuppslag, tips och inspiration till hur komplicerade frågor och fakta presenteras för en bred publik.
Kursen länkar samman deltagarna med experter och ger möjlighet till nätverkande mellan redaktioner.
Som ett moment i kursen får deltagarna med stöd av handledning formulera checklistor.
Förkunskaper: Journalistfonden förväntar sig att deltagare har grundläggande kunskaper om det senaste årets nyhetshändelser kring klimatfrågorna.
Kursdagar: 15-16 maj
Kursorter: Stockholm-Uppsala
Kursledare: Anders Ahlberg, erfaren utgivare, redaktionsledare och journalist.

Stipendiekursen arrangeras av TT Kompetens på uppdrag av Journalistfonden.

DETTA INGÅR I STIPENDIET
Journalistfondens stipendium innefattar deltagarens avgift, kursmaterial, internat (mat/logi) samt lokala resor under utbildningsdagarna. Stipendiet täcker också delvis deltagarnas resor (billigaste och mest rimliga ressätt) till och från Stockholm. Begränsning: reseersättning utgår för den del av kostnaden som överstiger 400 kronor. Belopp under 40 kronor utbetalas dock ej. (Exempel: En resa kostar 930 kr. Reseersättningen blir då 530 kr.)

SÅ SKRIVER DU ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats.
Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)
Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast måndag 7 januari 2019 ska ansökan om stipendium vara avsänd.
Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna efter kl 15 fredagen den 22 mars.
Mejl skickas denna dag till alla sökande och personligt brev till stipendiaterna.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Om ansökan: Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare
08-653 04 22
Om kursen: Thorbjörn Lindskog, TT Kompetens
076-12 96 700


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se