På Svenska Information in English

Leda redaktioner i en digital tid, 13–17 maj


Tolv redaktionsledare får chans att utveckla sitt ledarskap vid Journalistfondens exklusiva stipendieresa Leda redaktioner i en digital tid, London, 13–17 maj 2019.

Utbildningen sker i form av en studieresa med ett antal seminarier tillsammans med svenska och brittiska kolleger.
• Hur tar vi reda på vilken journalistik som användarna/läsarna/publiken vill ha och behöver?
• Vem vill betala och hur påverkas det redaktionella urvalet och integriteten av vem som finansierar?
• Vad krävs för att producera efterfrågad kvalitetsjournalistik?
• Hur påverkar ett datadrivet arbetssätt den redaktionella självständigheten?
• Vilka kravs ställs på det publicistiska ledarskapet och vilka kompetenser behöver en redaktionschef ha i dagens medielandskap?
• Hur utvecklar man en redaktion som samtidigt behöver sänka kostnaderna?

Det är några av frågorna vi tänkte ta med oss.

Avresedagen inleder vi med en kortare workshop på Arlanda på temat ”Den digitala logiken, journalistiken och affären ”. Sedan sätter vi oss på planet mot London för att under resten av veckan inspireras av kolleger och tillsammans diskutera några av de dilemman vi möter i arbetet.
Förutom studiebesök på ett par stora, välkända redaktioner gör vi en dagsutflykt till University of Sheffield för möten och diskussion med forskare och journalistutbildare om bland annat pressetik, yttrandefrihet och den digitala utvecklingen inom medierna.
Utifrån studiebesöken reflekterar vi vidare i workshops på hotellet med fokus på dilemman som var och en av stipendiaterna brottas med som chefer. Här finns alltså stora möjligheter att själv påverka dialogen utifrån aktuella behov.

VÄNDER SIG TILL HÖGRE CHEFER
Stipendieresan för redaktionsledare vänder sig till nyhetsorganisationernas högre chefer med brett ansvarsområde: publicister, chefredaktörer, redaktionschefer eller motsvarande. Den arrangeras av Medieinstitutet Fojo på uppdrag av Journalistfonden.

Tinna Bondestam (Mediamentorerna) leder studieresan. Hon handleder mediechefer både i Sverige och internationellt om produkter, organisation och ledarskap. Tinna Bondestam jobbade tidigare under flera år på Sundsvalls Tidning både som redaktionell chef och med företagsövergripande utvecklingsprojekt.

BESKRIV DILEMMAN
För att ge dig maximalt utbyte vill vi att du i din ansökan i särskilda fält skriver några rader under var och en av dessa tre rubriker:
a) Beskriv kortfattat vilka dilemman du önskar utforska kring det publicistiska, det organisatoriska och ditt personliga ledarskap.
b) Det här är jag nyfiken på.
c) Det här brottas jag med.

RESAN
Flyg: SAS till Heathrow
Avresa: måndag 13 maj kl 16.15
Hemresa: fredag 17 maj kl 13.50

DETTA INGÅR I STIPENDIET
Journalistfondens stipendium innefattar: kursavgift, flyg Stockholm–London t o r, lokala resor i London, logi och mat under fyra dagar och kursmaterial. Deltagarna svarar själva för resa mellan hemorten och Stockholm/Arlanda.

SÅ SKRIVER DU ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats.
Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)
Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast måndag 7 januari 2019 ska ansökan om stipendium vara avsänd.
Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna tidigast efter kl 15 fredagen den 22 mars.
Mejl skickas denna dag till alla sökande och personligt brev till stipendiaterna.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Om ansökan: Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare
0739-37 56 09

Om studieresan: Nina Hjelmgren, Medieinstitutet Fojo, projektledare
0706-38 64 10


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se