På Svenska Information in English

Aktuella stipendier att söka hösten 2018


Bli din redaktions expert
på datajournalistik,
kurs på Södertörns högskola, jan-maj 2019


Sista chansen att få stipendium för att bli redaktionens expert på datajournalistik.
Journalistfonden utlyser för sjätte och sista gången tio stipendier för de journalister som blir antagna till Södertörns högskolas kurs Datajournalistik för yrkesverksamma. Kursen består av fem träffar på vardera en eller två dagar. Under träffarna hålls föreläsningar och seminarier samt övningar i olika moment inom datajournalistik. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter.
Stipendierna är på 20 000 kr plus ersättning för reskostnader. Sista ansökningsdag till högskolan och Journalistfonden är måndagen den 15 oktober.
Läs mer


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se