På Svenska Information in English

2018


Stipendium för forskning i journalistik

Journalistfonden för vidareutbildning utsåg vid sammanträde i Stockholm den 19 mars
tre stipendiater som tilldelades stipendium för forskning i journalistik 2018. Fyra personer hade ansökt.
Följande erhöll stipendium:

Rebecca Bengtsson, frilans och doktorand vid Institutionens för mediestudier vid Stockholms universitet.
50 000 kr för studie av hur nyhetsbilder med flyktingar påverkar läsares och tittares förståelse av en flyktingkris. Studien granskar också vilka bilder som publiceras i Sverige och hur bildredaktörer och pressfotografer uppfattar ansvar och roller.

Mahitab Ezz El Din Ramadan, reporter vid Sveriges Radios arabiska redaktion.
75 000 kr för studie av hur nyhetskommentarer i arabiska sociala medier används för att fastställa i vilken omfattning arabisk-svenska diasporan knyter an till andra araber och/eller andra kulturer i Sverige. Mahitab Ezz El Din Ramadan doktorerade 2016 och studien görs i nära anslutning till forskning vid Örebro universitet.

Hanna Sofia Rehnberg, lektor i journalistik vid Södertörns högskola, Huddinge.
75 000 kr för fallstudie av hur offentlig verksamhet organiseras som nyhetsredaktion på Västra Götalandsregionens nyhetssajt VGRfokus. Avsikten är att följa framväxten av en ny typ av nyhetskanal i Sverige. Studien ska bland annat besvara frågor om hur personer externt och internt ser på yrkesidentitet, journalistik och strategisk kommunikation.Namn markerat med asterisk (*) är reserv som gått in istället för ordinarie.


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se