Åtta POLIS-stipendiater sedan start


Journalistfonden har sedan samarbetet 2011 inleddes med brittiska medieinstitutet POLIS - knutet till London School of Economics (LSE) - utsett åtta stipendiater som har tillbringat ungefär en månad vardera i London.
Att bli utsedd till POLIS-stipendiat innebär bland annat att man får en arbetsplats hos POLIS/LSE centralt i London. Och stipendiaten får tillgång till Media and Communications Departments föreläsningar och LSEs bibliotek liksom till alla POLIS och LSEs arrangemang. Stipendiaten får också tillfälle att bygga nätverk genom kontakter med brittiska journalister,forskare/lärare inom LSE och andra medieforskare i Storbritannien.
POLIS har byggts upp av nuvarande föreståndaren, författaren och tidigare journalisten professor Charlie Beckett.

Här är stipendiaterna hittills:

2019: Karin Bromander om hur mångfald i medierna
påverkas av reportrar på Facebook
Karin Bromander, 32, är frilansjournalist i Malmö. Hennes kommande studiehandlar om och i så fall hur journalisternas bruk av sociala medier i sitt arbete påverkar mångfalden i medierna. Hon ska särskilt se på om reportrarnas sätt att söka efter intervjuobjekt har förändrats i samband med att de sociala medierna fick stor spridning.
Karin Bromander tänker dels jämföra redaktionella regler och riktlinjer hos några redaktioner i Sverige och Storbritannien, dels att intervjua erfarna reportrar i de bägge länderna.

2017: Carina Tenor om hyperlokal journalistik
Carina Tenor är doktorand vid Karlstads universitet (är tjänstledig från Nerikes Allehanda), Hennes projekt handlade om att jämföra hyperlokal journalistik i Storbritannien och Sverige. I en blogpost hos POLIS förklarar hon sitt upplägg:
"So therefore my question for this visit is: What to expect? In what ways can hyperlocals still be, maybe not the, but a part of, future of journalism?” Läs mer här.
Och fullständiga rapporten kan hämtas här.


2016: Petra Olsson om att rapportera eller rädda liv
Petra Olsson, är frilansjournalist baserad i Malmö. Hennes rapport som fått titeln Rescue or report? handlar om hur medieutvecklingen håller på att förändra rapporteringen från katastrofplatser och hjälpinsatser. Många hjälporganisationer bedriver själva journalistik och medieföretag arrangerar livräddningsföretag som deras tidningar får rapportera om.
Professor Charlie Beckett kommenterar rapporten här.

2015: Charlotte Fagerlund om att inte glömma mejl-teknologin
Charlotte Fagerlund, journalist på HD-Sydsvenskan, konstaterar i sin rapport att den "gamla" teknologin mejl är en av de viktigaste och mest effektiva digitala kanalerna för att nå ut med redaktionellt material i en värld där många redaktioner börjat tröttna på Facebooks nyckfulla algoritmer.
Hennes rapport Back to the Future - Email Newsletters as a Digital Channel for Journalism ger ögonblicksbilder av redaktioner som på ett effektivt sätt använder nyhetsbrev och ger både varnande och goda exempel. Rapporten har citerats i flera internationella medier och en sammanfattning publicerades även av Medievärlden i februari 2016.

2014: Carl Fridh Kleberg om att skydda källan till varje pris
Carl Fridh Kleberg, numera utrikesreporter på Sveriges Televison (på Expressen när han fick stipendiet), studerade datasäkerhet i London och gjorde en studie som fick titeln The Death of Source Protection. Den ger en mängd tips på hur man bäst kan skydda källan och sig själv. Läs mer om hans projekt här.

2013: Yasmine El Rafie om bästa sätt att få kontakt med minoritetsgrupper
Yasmine El Rafie, utvecklingsredaktör på Sveriges Radios studerade hur sociala medier kan hjälpa journalister att få kontakt med minoritetsgrupper i samhället. Hon beskriver sina tankar här och här.

2012: Karin O’Mahony om live-bloggar
Karin O’Mahony, numera reporter och online editor på Chef (på SvD när hon fick stipendiet)
gjorde en studie om vad som händer med journalistiken när reportrar börjar direktrapportera på webben med artiklar eller bloggar. Den fick titeln As It Happens - The impact of live news blogs and their future. Läs mer om hennes projekt kring live-bloggar här.

2011: Sanna Trygg om att moderera webbinlägg
Sanna Trygg, numera redaktör med ansvar för statsskick och politik på Nationalencyklopedin (på Skånska Dagbladet här hon fick stipendiet) var Journalistfondens första POLIS-stipendiat. Hon studerade i London etiska, redaktionella och politiska överväganden kring publicering av läsarkommentarer på webben och hennes rapport fick namnet Is Comment free?. I sin gästblogg hos POLIS beskriver Sanna Trygg sina tankar kring projektet.
Lyssna också på intervjun med Sanna Trygg i Sveriges Radios Publicerat i februari 2012.Tipsa någon om den här sidan: